Tana & greencare Professional

Var en Pionjär!  

Vi tar inspirationen från naturen och skapar för en oändlig livscykel. 

 1. Alla produkter är fria från mikroplaster!
 2. Vårt reningsverk renar vattnet från alla skadliga kemikalier innan vi släpper ut det!
 3. Green Care Professional förbjuder skadliga ingredienser ex. klassificering "farligt vid inandning" eller "farligt vid hudkontakt"!
 4. Målet är att använda 100% växtbaserade material!
 5. Alla Green Care flaskor är tillverkade av 100% återvunnen plast!
 6. Producerade i en EMAS (Eco Management and Audit Scheme) certifierad fabrik som använder 100% förnybar energi från sol och vind!

Varför välja "Cradle to Cradle" (C2C).

C2C gör skapandet av saker till en positiv kraft i samhället och möjliggör för en cirkulär ekonomi med en vision om en planet utan avfall. C2C genomsyrar alla viktiga element för en integrerad hållbar produktutformning. I kombination med andra miljömärkningar ger detta en produkt med mer än bra prestanda. 

C2C baseras på att produkter utformas för att ingå i ett slutet biologiskt eller tekniskt kretslopp. 

Enligt C2C ska produktmaterial vara hållbara för en säker och slutligen total återgång till biosfären vid omhändertagande, vilket skapar möjlighet för en högkvalitativ återanvändning.

Cradle to Cradle® certifikation Produkter värderas mot egenskaper i fem kategorier: 

 • Materiell hälsa för ingående råvaror
 • Produktens återvinningsbarhet i den tekniska eller biologiska cykeln 
 • Användnings av förnyelsebar energi vid produktion 
 • Ansvarsfull vattenförvaltning 
 • Socialt ansvar


Resultaten delas in i ett system på 5 nivåer: Bas, Brons, Silver, Guld och Platina. Minsta insatsnivå i någon av de fem kategorierna bestämmer slutcertifieringens nivå.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.