Policy och cookies


POLICY OCH COKIES

Senast uppdaterad 2021-01-05

Vi vill att du som kund hos Hygiencenter Sverige AB (Hygiencenter) alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Konfidentialitet och datasekretess är mycket viktigt för oss, samtidigt är det viktigt för oss att vara öppna och transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, ställer höga krav på oss och detta ser vi positivt på. Vår integritetspolicy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas.

Informationen kring dina ordrar kommer inte att spridas utanför vår organisation. Hygiencenter respekterar den personliga integriteten hos besökarna på vår webbplats.

Hygiencenter är mycket tacksam att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med Hygiencenter. Du skall vara säker på att Hygiencenter vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till Hygiencenter. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Hygiencenter Sverige AB, Hantverkargatan 8, 781 71 Borlänge. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@hygiencenter.se 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Hygiencenter skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR) som tillämpas inom EU sedan den 25 maj 2018. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. Du måste vara över 18 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 18 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Hygiencenter, säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på Hygiencenter behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera vår affärsrelation, förbättra vår kundtjänst, service och support, leverera varor, tillhandahålla support, samt marknadsföra våra produkter och tjänster. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt, kampanjer och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personuppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan: Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan eller om du på annat sätt ingår avtal med Hygiencenter.

På vår hemsida finns ett formulär som du som besökare frivilligt kan anmäla intresse för att få nyhetsbrev eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk "Form data") är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder data i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

Som anlitad konsult eller leverantör kommer Hygiencenter registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigat intresse för Hygiencenter att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter, i de fall det krävs enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003, så ska besökare på en webbplats informeras om användare av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används. En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar igen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inta att fungera tillfredställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk redigering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Hygiencenter använder den information som lämnats för fullgörande av avtal för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa en bättre upplevelse eftersom Hygiencenter ständigt jobbar med att förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring från Hygiencenter, vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Hygiencenter säljer inte dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Som kund, leverantör, privatperson eller som besökare på vår hemsida anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter tills vidare för att bl a kunna gå tillbaka i inköpshistoriken. Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer inte att överföras till tredje part. De personuppgifter som du registrerat hos Hygiencenter säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke så har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.