Hörselskydd

Information Hörselskydd

Bullernivåer

Skyddsnivåer på Hörselskyddsprodukter är angivna I dB (decibel)

SNR värde

SNR (Single Number Rating) indikerar ett isoleringsvärde som ger genomsnittet av de relevanta frekvenserna. Till exempel, ett SNR-värde 35 dB, reducerar uppmätt buller på 100 dB till 65 dB.

HML Värden

HML värdena anger hur hög ljudminskningen är i tre frekvensområden, H (hög), M (mellan) och L (låg). Dessa frekvenser är:

H (hög): mellan 2000 och 8000 Hz
M (mellan): mellan 1000 och 2000 Hz
L (låg): mellan 63 och 1000 Hz

Decibelskala

Decibelskalan är logaritmisk. Bullerexponering på 95 dB upplevs som dubbelt så högt som 85 dB. Mätt fysiskt, visar denna skillnad faktiskt en tredubbling av ljudtrycket.

Långsiktig, daglig exponering av 85 dB anses generellt leda till hörselnedsättning. Daglig exponering i 8 timmar vid 85 dB är precis lika farligt som 88 dB i 4 timmar.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.