Is- & snösmältning, Asfaltslagning

Alla har väl halkat omkull på en isfläck någon gång under en vinter? 

När det blir riktig blixhalka ökar risken för att ramla och även att det inträffar allvarligare fallolyckor. För att förebygga detta rekommenderar vi att ni bekämpar halkan med ett "Riktigt" halkbekämpningsmedel. IZY gör ytan sträv omedelbart och sätter genast igång att smälta is & snö. Granulatet återfryser inte på upptill 3 dygn.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.